क्रोडो एउटा नयाँ IDO साइट हो जसले क्रोनोस इकोसिस्टममा परियोजनाहरू सुरु गर्नेछ। परियोजनाको लागि दर्ता मार्च 1, 2022 को लागि निर्धारित छ – यसलाई नछुटाउनुहोस्! यस बिन्दुमा, क्रोडो…

No Coin No Future: All About Crypto

आज हामी तपाईंलाई नयाँ क्रोडो प्लेटफर्ममा परिचय गराउनेछौं, जसमा धेरै सम्भावनाहरू छन्! Crodo के हो? Crodo.io Cronos इकोसिस्टममा एउटा नयाँ विकेन्द्रीकृत IDO कोष सङ्कलन गर्ने प्लेटफर्म हो। क्रोडोले…

No Coin No Future: All About Crypto