Токеномика на проектот Crodo.io

Crodo е нова IDO-страница која ќе започне проекти во екосистемот Cronos. Пријавувањето за проектот е закажано за 1 март 2022 година – не пропуштајте!

Во овој момент, проектот Кродо сè уште е во фаза на развој на заедницата и барање стратешки партнери. Веќе има повеќе од 300 волонтери ентузијасти кои го помагаат проектот и тој станува сè попопуларен секој ден.

Денес детално ќе ја анализираме токеномиката на проектот CRODO.IO.

Име и тип на токен: CROD; Токен на Кронос

Тикер за токени: CROD

Вкупна понуда: 100 000 000 CROD

Токен договор (TestNet) и неговиот изворен код: 0x03b7796B662646f6fEfe1e39131390e2478e6036

За повеќе детали, видете GitHub – https://github.com/Crodo-io/Contracts/blob/main/contracts/crodoToken.sol

Договор за дистрибуција (TestNet) и неговиот изворен код: 0xD1B36394377aACc926AF697cB97A2d754831dF94

За повеќе детали, видете го GithHub – github.com/Crodo-io/Contracts/blob/main/contracts/distributionContract.sol

Почетен број на токени: 21.100.000 CROD

Почетна пазарна капитализација: 3.798.000 УСД

Продажна цена на семе круг: $0,10 УСД

Продажна цена на приватен круг: 0,15 УСД

Јавна продажна цена: 0,18 УСД

Распределба на токени $CROD:

Приватните и јавните продажби на страницата Кродо се рамномерно распоредени меѓу многу различни учесници. Со тоа, проектот Кродо се обидува да создаде најправедна дистрибуција на токени при лансирањето досега, без ниту една организација или приватна фондација да поседува големи количини од понудата.

Како што можете да видите, токеномиката инспирира доверба, што значи дека проектот ќе биде многу достоен, особено за раните инвеститори!

Like this post? Please share to your friends:
No Coin No Future: All About Crypto
Напишете коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: