Crodo.io, o kojem smo već pisali, je decentralizirana IDO platforma za lansiranje i djeluje u Cronos ekosustavu. Zanimljiva je činjenica da je Crodo.io kao svoju značajku odabrao originalan…

No Coin No Future: All About Crypto