Crodo.io، که قبلاً درباره آن نوشته‌ایم، یک پلت فرم غیرمتمرکز IDO است و در اکوسیستم کرونوس کار می‌کند. یک واقعیت جالب این است که Crodo.io یک روش اصلی…

No Coin No Future: All About Crypto