Σήμερα θα μάθετε ακριβώς πώς θα πραγματοποιηθεί η δημόσια πώληση των $CROD tokens από την πλατφόρμα CRODO.IO. Οι δημόσιες πωλήσεις θα μοιράζονται μεταξύ πλατφορμών που υποστηρίζουν προπωλήσεις στο…

No Coin No Future: All About Crypto

Το Crodo.io, για το οποίο έχουμε ήδη γράψει στο παρελθόν, είναι μια αποκεντρωμένη πλατφόρμα εκκίνησης IDO και λειτουργεί στο οικοσύστημα Cronos. Ένα ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι το Crodo.io…

No Coin No Future: All About Crypto