Mae Crodo.io, yr ydym eisoes wedi ysgrifennu amdano o’r blaen, yn blatfform pad lansio IDO datganoledig ac mae’n gweithredu yn ecosystem Cronos. Ffaith ddiddorol yw bod Crodo.io wedi…

No Coin No Future: All About Crypto

Mae Crodo yn safle IDO newydd a fydd yn lansio prosiectau yn ecosystem Cronos. Mae cofrestru ar gyfer y prosiect wedi’i amserlennu ar gyfer Mawrth 1, 2022 –…

No Coin No Future: All About Crypto